Styrelse

Vår styrelse för år: 2022

ORDFÖRANDE: 
Sten Planebo
SEKRETERARE: 
Almir Dzubur
KASSÖR: 
Doris Vesterlund 
ORDINARIE: 
Lars Strange, Mikael Östling, Bernt Nordin

******

Vill du vara en del av oss och ARBETA IDEELLT:
För mer info läs här

******

OBS!
Om ni har klagomål gällande ljudnivån (strömmen bryts kl. 24.00 i både gården och logen) eller annan störande verksamhet, ring till Polisen. Styrelsens medlemmar kan EJ åtgärda problem av detta slag under en pågående fest mitt i natten.

*******
Årsmöteprotokoll 2022

*******