Styrelse

Vår styrelse för år: 2023

ORDFÖRANDE: 
Roger Trotzig
SEKRETERARE: 
Almir Dzubur
KASSÖR: 
Doris Vesterlund 
ORDINARIE: 
Lars Strange, Mikael Östling, Kerstin Trotzig, Tobias Cronsell, Elisabet Bränneland
******

Vill du vara en del av oss och ARBETA IDEELLT:
För mer info läs här

******

OBS!
Om ni har klagomål gällande ljudnivån (strömmen bryts kl. 24.00 i både gården och logen) eller annan störande verksamhet, ring till Polisen. Styrelsens medlemmar kan EJ åtgärda problem av detta slag under en pågående fest mitt i natten.

*******
Årsmöteprotokoll 2023 ( Kommer inom kort )

*******