Styrelse

Vår styrelse för år: 2024

ORDFÖRANDE: 
Lars Strange

VICEORDFÖRANDE: 
Maritha Winberg

KASSÖR: 
Doris Vesterlund 

SEKRETERARE: 
Almir Dzubur

LEDAMOT: 
Elisabet Bränneland

******

Vill du vara en del av oss och ARBETA IDEELLT:
För mer info läs här

******

OBS!
Om ni har klagomål gällande ljudnivån (strömmen bryts kl. 00.30 i både gården och logen) eller annan störande verksamhet, ring till Polisen. Styrelsens medlemmar kan EJ åtgärda problem av detta slag under en pågående fest mitt i natten.

*******


Ulvsättra Bygdegårdsförening