Medlem

VILL DU BLI MEDLEM?

Bli en del av vår gemenskap!
För att bli medlem behöver vi din e-postadress, hemadress och telefonnummer. Använd gärna vårt smidiga formulär för att skicka denna information och vi kommer att bekräfta ditt medlemskap inom kort.

Medlemsavgiften är 100:- för privatpersoner och 300:- för företag. Betala enkelt avgiften på BG: 5150-3613.

Meddela oss genom formuläret nedan:

Tack för ditt intresse att bli en del av vår förening!

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Ulvsättra Bygdegårdsförening prioriterar medlemmarnas integritet och vill tydligt informera om hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar vår verksamhet.
I och med införandet av GDPR i maj 2018 genomgick vår förening betydande förändringar. Vi vill delge våra medlemmar hur dessa förändringar påverkar oss.

I vårt medlemsregister samlar vi in och lagrar grundläggande information såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Viktigt att notera är att vi inte hanterar personnummer för våra medlemmar.

På vår hemsida kan bilder från olika evenemang och sammankomster publiceras där medlemmar kan vara identifierbara. Vi strävar efter transparent hantering och är medvetna om den potentiella identifieringsrisken. Vi försäkrar att bilderna endast används för dokumentation och delning av vår gemenskap. Medlemmar som önskar att deras bild tas bort från vår webbplats uppmanas vänligen att kontakta oss.

Vårt åtagande för medlemmarnas integritet inkluderar regelbunden rensning av medlemsregistret vid utträde ur föreningen. Vi är engagerade i att ansvarsfullt hantera och skydda personuppgifter.

Ulvsättra Bygdegårdsförening delar inte medlemsuppgifter externt och säljer inte informationen. Uppgifterna används endast för intern verksamhet och administration. Vi värnar om medlemmarnas förtroende och strävar efter en trygg och ansvarsfull hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Vid frågor eller för önskad ytterligare information om vår hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss. Vi strävar efter att upprätthålla en transparent och förtroendefull relation med våra medlemmar.


Ulvsättra Bygdegårdsförening