Borgerliga vigslar i Ulvsättra Bygdegård   

Välkomna!
Välkomna att viga er i vår Bygdegård eller dess trädgård av en borgerlig vigselförrättare!
Vi har såväl lämpliga lokaler med en omgivande, inbjudande miljö som kontakter med lämpliga borgerliga vigselförrättare.

Vad skall vi som vill vigas börja med?
Först måste ni fylla i och lämna in en ansökan om hindersprövning. Blanketten heter ”Ansökan om prövning av hinder mot äktenskap (hindersprövning). Ni finner blanketten på Skatteverkets hemsida, under rubriken ”Folkbokföringsblanketter”. Ni kan också hämta blanketten på närmaste lokala skattekontor, förslagsvis Järnvägsgatan 20 i Sundbyberg eller Klara Vattugränd, Stockholm (nära Centralstationen).

När man ingår äktenskap skall man göra en anmälan om ändring av efternamn, även om man vill behålla sitt nuvarande efternamn. Denna blankett benämns ”Efternamn, Anmälan”. Den finns att få på samma ställen som den ovannämnda blanketten för hindersprövning.

När ni lämnat in de ifyllda blanketterna till Skatteverket dröjer det några veckor innan ni får två intyg hemskickade, dels ”Intyg vigsel”, dels ”Intyg hindersprövning”. Dessa intyg samt namn på två vittnen för vigseltillfället skall sedan skickas in till (ansvarig instans?) i kommunalhuset i god tid före vigseldagen. Intygens giltighetstid är fyra månader.

Vittnen
När ni gifter er måste ni ha med er två vittnen, som har fyllt 18 år och är myndiga.

Vigselförrättare
Till er hjälp har vi etablerat kontakt med två av de utsedda, borgerliga vigselförrättarna i Järfälla. Dessa är Carita Wallman – Larsson, Kallhäll, och Kerstin Billing, Barkarby. De kan nås under dagtid på vardagar per telefon för överenskommelse om lämpligt vigseldatum och klockslag. Carita Wallman – Larsson, tel. 08-560 47303 eller 0730-256567. Kerstin Billing per tel. 08-760 4858. Övriga av Länsstyrelsen utsedda borgerliga vigselförrättare finns angivna på Järfälla kommuns hemsida och kan nås via hänvisning från Järfälla kommuns reception. Man kan även gå in på Länsstyrelsens hemsida och få fram namn och telefonnummer till vigselförrättare i Järfälla. Det kostar ingenting att anlita kommunens vigselförrättare men för att hyra Bygdegården skrivs kontrakt och betalas hyra enligt gällande prislista.

Kurt Holmström

2011-02-07   

 

HEM/STARTSIDA