KALENDARIUM

BAKA TUNNBRÖD

DANSKVÄLLAR/FILM

HÄR LIGGER DEN

VILL DU HYRA?

Vigselförättare

JAG VILL ARBETA
ideellt HOS ER

Nyhet! WIFI ÄR NU INStALLERAT
LÄS MER HÄR

 

VILL DU BLI MEDLEM?

STYRELSE

BILDER

LÄNKAR

HYRESKONTRAKT/VILLKOR

film från Ulvsättra loge

ARKIV

FAKTA OM LOKALERNAS KAPACITET ETC

 

 

 

 

MEDLEM I BYGDEGÅRDarNAS RIKSFÖrBUND
Mail:ulvsattrabgf@telia.com
Ulvsättra Bygdegård

Ur "Ortnamn i Sverige" av Bengt Pamp kan man läsa:
"Uppehållsställe för vargar".

Den var känd som kyrkogods redan i början av 1500-talet.
Gården skiftade ofta ägare och arrendatorer. På 1700-talets slut
lades den under Görvälns ägor. Jord- och lantbruk bedrevs hela tiden
kontinuerligt även när Ulvsättra under 1800-talets början arrenderades
av högre ämbetsmän och grosshandlare från Stockholm.
Gården ägdes vid mitten av 1950-talet av Bolinders Fabriks AB.

Järfälla kommun övertog gården 1969. Jordbruket upphörde 1971.
Byggnaderna på andra sidan Ulvsättravägen tillhör också Ulvsättra
gård. Den 16 maj 1994 bildades en Bygdegårdsförening, vars
främsta mål är att gården skall bli en samlingspunkt för både
unga och gamla i Järfälla.

 

 

FÖr att anmÄla er till vÅrt 25-Årsjubileum, KLICKA PÅ VÅR MAILADRESS
LÄNGST NER PÅ SIDAN, SKRIV ERA NAMN OCH SKICKA IN
LOGOrawelogo